top of page
20220615_135113_edited.jpg

Landbruk

Ta kontakt for å få et tilbud på et komplett solcelleanlegg til ditt landbruk

Kinli leverer årlig mange komplette solcelleanlegg til våre landbrukskunder hvert år på Østlandet

20220615_135113_edited.jpg
Skjermbilde 2022-10-07 kl. 14.55.34.png

Støtteordninger for solcelleanlegg til landbruket

For gårdbrukere finnes det tre typer støtteordninger som kan være relevante med tanke på å få støtte til solceller og batterisystemer.

1. INNOVASJON NORGE

Gir støtte til solcelleanlegg der energien nyttes til næringsformål på landbrukseiendommen (“Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket”). Gå til Innovasjon Norges hjemmeside for mer informasjon om hvordan du må gå frem for å få støtte.

 

Ikke garantert å få støtte, må vise til en internrente på 4 %

 

Kan støtte med inntil 35 % og maks. kr. 1 000 000, men normalområdet er 20-25 %

 

Det må monteres energimåler og dokumenteres at eiendommen har avgifts- pliktig omsetning

 

En forbruks og produksjonsprofil på anlegget som viser at produksjonen går til å dekke eget forbruk i næring må legges ved

 

2. ENOVA

Enova gir ikke støtte til solcelleanlegg som skal produsere strøm til   næringsdriften på gården.  For  solcelleanlegg  som skal produsere  strøm til forbruk i egen helårsbolig eller fritidsbolig tilknyttet gården, kan det imidlertid søkes støtte gjennom den rettighetsbaserte ordningen «Solcelleanlegg». Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kWp. Det betyr at du kan få inntil 47 500 kroner totalt.

 

Kriterier:

Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon

 

Dokumentasjon av kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter

 

Anlegget må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson

 

Støtten forutsetter at du som privatperson er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.

 

Anlegget må være tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale

 

Gå til Enovas hjemmeside for mer informasjon om hvordan du må gå frem for å få støtte. Har du spørsmål, kan du også kontakte dem direkte på telefon 800 49 003.

3. ANNEN OFFENTLIG STØTTE (OBS: kan ikke alltid kombineres med Enova-støtte)

Noen kommuner og fylkeskommuner har ordninger hvor bønder kan søke støtte til solcelleanlegg og/eller batterisystem. Undersøk med din kommune eller fylkeskommune om det finnes en slik tilskuddsordning.

Landbruk.jpg
bottom of page