top of page
Solcelletekniker

Et innlysende klimatiltak

Kundene våre har et sterkt ønske om å drive bærekraftig.
Alle våre leveranser skal være av topp kvalitet og gi deg god avkastning.

Et solcelleanlegg fra Kinli er et betydelig klimatiltak som du enkelt kan regne hjem.

Spørsmål og svar

Kan det legges solceller på mitt tak?

Sjekk taket før noe annet og se om det er mulig å gjennomføre montasjen, med tanke på takets beskaffenhet, og det monteringsmateriellet som er tilgjengelig

Estimert levetid på de ulike taktypene:

 

Takstein        cirka 40-50 år

Takplater      cirka 30-40 år

Takshingel    cirka 25 år

Takpapp        cirka 25-30 år

Hva skjer med verdien på boligen ved investering i et solcelleanlegg?

- Den som kjøper boligen får lavere strømregning/nettleie. 

- Solcellepaneler bedrer energimerkingen på huset.

- Forutsigbar strømpris fra taket i mellom 30 – 40 år

 

Hus som har fått installert solcellepanel øker gjennomsnittlig 14 prosent i verdi

I undersøkelsen har man tatt statistikk fra 8.000 private solcelleinstallasjoner og paret dem med 50.000 eiendomssalg.

(Kilde: https://elbil.no/ny-studie-solceller-oker-verdien-pa-boligen-din/)

Er det ikke litt lite soltimer i Norge?

Solceller produserer bedre i kaldere klima

 

Norge har like mange soltimer som nord Tyskland, men kaldere klima. Dermed også mere strøm

 

- Soltimer i sør Norge   ca 1650 timer

- Soltimer i Danmark  ca 1800 timer

- Soltimer i Tyskland   ca 1750 timer

- Soltimer i Barcelona  ca 2500 timer

Hvordan går det med snø og solceller ?

 

Alt som dekker over solcellepanelene, som for eksempel snø, is og skygge, vil hindre produksjonen. Men da solinnstråling er lav i vintermånedene pleier vi ikke å fjerne snø fra panelene før den fjerner seg selv. Alternativt gir solceller i fasade god produksjon på vinteren.

Hva er inkludert i leveransen av solenergianlegget?

 

Når man bestiller et solenergianlegg avtales det hva som er med og hva som er ekstra. I prosjekter med solcellepaneler for næringsbygg er fordelingen ofte slik:

 

Solcelleleverandør: 

 • Solcellepaneler

 • Vekselrettere / invertere

 • Styringssystem for solcellepaneler

 • DC bryter for solcellepaneler

 • Kabler og sensorer for solinnstråling

 • Stativer/festemateriell for montering av solcellepaneler

 • Ev. ballast slik at solenergianlegget ligger/står trygt

 • Montering av komplett anlegg med solcellepaneler

 • Brannteknisk vurdering av anlegget

 

Totalentreprenør (Solcelleleverandøren kan være totalentreprenør): 

 • Lift og kran, løfting av solcellepaneler

 • Tilrettelegging på byggeplassen

 • Rigg, stillas, drift, avtall

 • Tilgang til tak, så som gangbroer og trappetårn

 

AC elektromontasje (Solcelleleverandøren kan levere elektromontasjen);

 • Kabler fra inverter / vekselretter til AC fordelingstavle

 • Tavle for tilkopling av solenergi og solstrøm. Inklusive sikringer, vern og annet til solenegiinstallasjonen.

Hvor mye kan en plusskunde levere ut på nettet?

 

Plusskunder kan levere inntil 100kW ut på nettet.

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunktet mot nettselskapet, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Les mer her.

Som plusskunde er du fritatt fra å betale fastledd for kraften som leveres ut på nettet. Du har også anledning til å forsyne eget forbruk «bak måleren». Det innebærer at forbruket som du forsyner selv ikke blir målt og avregnet.

Er det garanti på utstyret?

Du får 25 års produksjonsgaranti på solcellene, og vanligvis 5 år på inverter. I tillegg har du full anleggsgaranti i fem år, så lenge skaden ikke er selvforskyldt.

Hvor lang er leveringstiden?

Vanligvis beregner vi ca 4-6 uker leveringstid etter mottatt bestilling, men nå ser vi dessverre at leveringstiden kan være opp mot 12-20 uker.

Hvor stort anlegg bør jeg kjøpe?

 

Det mest lønnsomme er å bruke mesteparten av strømmen du produserer selv, da sparer du i tillegg til strømmen også nettleie, avgifter og moms. Derfor er det ofte fornuftig å tilpasse anlegget slik at du greier å bruke mesteparten av strømmen selv. Vi hjelper deg med å optimalisere ditt solcelleanlegg til ditt bruk.

Overskuddsproduksjonen din kjøper strømleverandør av deg for gjeldende spotpris for ditt prisområde hos Nord Pool Spot time for time.

Hva er plusskundeordningen?
 

Kort fortalt er en plusskunde en kunde som på tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddsstrømmen leveres ut på nettet iht. inngått avtale. Typiske plusskunder kan være boligeiere med solcellepaneler på taket. Definisjonen på en plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

Hva skjer med eventuell overskuddsstrøm?
 

Produseres det mer enn du klarer å bruke, selges overskuddsstrømmen tilbake ut på nettet. Med solcelleanlegg fra Kinli må du koble anlegget til strømnettet, og dermed blir du en plusskunde. Dette innebærer at du får du montert en digital strømmåler som avregner summen av produksjon og forbruk time for time. Om du produserer mer enn du får brukt selv kjøper din strømleverandør denne strømmen av deg.

Kan jeg lagre egenprodusert strøm i et batteri?
 

Kinli leverer løsninger som kan oppgraderes med batteri, dersom kunden ønsker det. Pr i dag er ikke batteriteknologien moden nok til at vi anbefaler kunder dette som et lønnsomt tiltak, men kostnaden og effektiviteten på batterier er i stadig forbedring og vi forventer en stor utvikling på dette området i årene fremover. Dette åpner for mange spennende muligheter og effektive energiløsninger for Kinli sine kunder i fremtiden.

Hva er et grønt boliglån?
 

De fleste banker tilbyr såkalt grønt boliglån. Et grønt boliglån, også kjent som “grønne lån” er blant de billigste boliglånene på markedet. Et grønt boliglån er ikke bare til kjøp av ny bolig. Du kan også få et grønt boliglån hvis du skal gjøre utbedringer på boligen din, som f.eks installere solpanel. Bankene tilbyr grønne boliglån som en langsiktig strategi for å sette i gang et grønt skifte, også når det kommer til boligene vi bor i. Hvordan bankene definerer en “grønn bolig” varierer, men den store fellesnevneren er at boligen er energimerket A eller B. Andre stiller også krav til f.eks utbedret isolasjon og særlig energieffektive vinduer.

Hva er energikarakter Aog B?
Energikarakter A:

 • Boligen har solenergi eller varmepumpe installert, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer.

Energikarakter B:

 • Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon i vegger og vinduer enn kravene som finnes i byggeforskriftene.


 

 

Image by Chelsea
bottom of page